Bedrijf in de zuivelindustrie

Opschalen
DGA opvolging
Opschalen
Bedrijf door Private Equity verkocht aan een zuivelcoöperatie.
↓  Scroll down

Uitdaging

Verder professionaliseren van de organisatie (finance en ict) en vervolgens integreren in het moederbedrijf.

Kandidaat

De geplaatste financieel directeur was goedbekend met de zuivelindustrie en heeft de processen en systemen zodanig ingericht dat het bedrijf binnen een jaar geïntegreerd kon worden in het moederbedrijf.

Resultaat

Deze directeur heeft aansluitend promotie gekregen als eindverantwoordelijke van een grote business unit. In datzelfde eerste jaar heeft Nextventure tevens een commercieel directeur geplaatst met als opdracht het complete retail productportfolio te rebranden en te herpositioneren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een strategisch partnership met een grote retail organisatie.

Vervulde posities

Meer cases
in de praktijk